Przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń i wpłat!

Uwaga! Dzisiaj mija określony w Komunikacie technicznym nr 1 termin przyjmowania zgłoszeń oraz wpłat (w tym za noclegi). Ponieważ jednak w tym roku sporo osób uzależnia swój start w Maratonie od tego, w jakim stanie będą po udziale w MRDP, postanowiliśmy wyjść im naprzeciw i przedłużyć termin zarówno przyjmowania zapisów, jak i wpłat. W związku […]