KomunikatyMPP2016

MPP2016 Komunikat startowy

1. BIURO MARATONU

Biuro Startu

Biuro Maratonu na starcie będzie czynne od godz. 18:00 16 września (piątek) i mieścić się będzie w altance domku angielskiego na campingu Helkamp w Helu przy ul. Kuracyjnej 1. W razie pytań będziemy do dyspozycji, jednak wcześniej prosimy o zapoznanie się z informacjami, które będą wywieszone w widocznych miejscach.
Przy odbieraniu numerów startowych każdy uczestnik zobowiązany jest podpisać oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

Biuro Mety

Od sobotniego wieczora Biuro Maratonu mieścić się będzie w bazie mety – Schronisku Górskim Głodówka i czynne będzie przez całą dobę, aż do końca limitu czasu przeznaczonego na przejazd.

Numery kontaktowe:

relacja sms: 664 079 222
biuro startu: 697 872 523
biuro mety: 793 565 138

2.  TRANSPORT BAGAŻY NA METĘ

Każdy uczestnik może przekazać organizatorowi swój bagaż, który zostanie bezpośrednio przetransportowany na Metę Maratonu.
Bagaż należy przygotować jako jeden duży plecak lub torba podróżna, tak aby w trakcie załadunku, transportu i rozładunku zawartość bagażu nie uległa wysypaniu.
Bagaż należy oznaczyć dostarczonym przez organizatora imiennym numerem startowym, w taki sposób aby numer nie uległ zerwaniu.
Wprowadza się limit bagażu – 1 sztuka, max 10 kg, max 30 litrów objętości na zawodnika.
W przypadku gdy zawodnik wycofa się z Maratonu w trakcie pokonywania trasy jego bagaż zostanie odpłatnie wysłany pocztą na wskazany adres.

3. HARMONOGRAM MARATONU

16.09.2016 (piątek)

godz. 18:00-22:00 – rejestracja zawodników w Biurze Maratonu

17.09.2016 (sobota)

godz. 7:00-9:30 – rejestracja zawodników w Bazie maratonu

godz. 8:30-9:30 – oddawanie bagażu do transportu na metę

godz. 9:45 – odprawa techniczna na miejscu Startu, latarnia morska w Helu

godz. 10:00 – START HONOROWY (latarnia morska w Helu)

17-20.09.2016

Walka zawodników na trasie Maratonu

20.09.2016 (wtorek)

godz. 10:00 – zamknięcie mety

godz. 12:00 – uroczyste zakończenie Maratonu, wręczenie medali dla startujących

godz. 17:00 – ognisko

4. START OSTRY

Zawodnicy od Startu Honorowego do Startu Ostrego ruszają zwartą kolumną i poruszają się za radiowozem (motocyklem) Policji  z prędkością ok 25km/h. Podczas przejazdu honorowego obowiązuje absolutny zakaz przejeżdżania na przeciwległy pas ruchu.
Start Ostry zlokalizowany jest na 18.8 km trasy w Jastarni. Start Ostry jest lotny, bez zatrzymania. Po minięciu startu ostrego zawodnicy mają obowiązek podzielić się na mniejsze grupy, dopasowując prędkość jazdy do własnych predyspozycji i taktyki pokonania trasy, tak aby po przejechaniu 1-2 km liczebność poszczególnych grup nie przekraczała 15 zawodników i na dalszym odcinku odbywała się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

5. ZMIANA TRASY, REZYGNACJA

Za zmianę trasy Maratonu organizator może nałożyć na uczestnika karę czasową. Wysokość kary ustalana będzie indywidualnie.
Dopuszcza się niewielkie odstępstwa od wyznaczonej trasy Maratonu w celu zjechania na posiłek lub nocleg, przy czym na trasę należy wrócić w tym samym miejscu, w którym się z trasy zjechało.

W przypadku rezygnacji w trakcie trwania maratonu i zejścia z trasy zawodnik ma obowiązek powiadomić o tym organizatora dzwoniąc na numer kontaktowy biura mety Maratonu (793 565 138) lub wysyłając wiadomość na numer relacji sms (664 079 222).

6.  MAPA TRASY

Organizator udostępnia trasę maratonu w wersji elektronicznej.
mapka: https://ridewithgps.com/routes/11774411

plik gpx do urządzeń Garmin wraz z punktami kontrolnymi:
http://mpp.podrozerowerowe.info/MPP2016.zip
(plik spakowany w formacie zip)

Nie bierzemy odpowiedzialności za poprawne wyświetlanie śladów na urządzeniach do nawigacji, dlatego prosimy przed startem upewnić się, że wgrany ślad wyświetla się prawidłowo.

7. POTWIERDZENIE POKONANIA TRASY

Przypominamy, że urządzenie do zapisu śladu gps należy do wyposażenia obowiązkowego każdego zawodnika, a przesłany organizatorowi po Maratonie ślad przejazdu będzie stanowił podstawę do uznania prawidłowego pokonania trasy Maratonu.
W przypadku awarii urządzenia gps zawodnik ma obowiązek dokonać potwierdzenia przejazdu robiąc zdjęcia nazw miejscowości w miejscu lokalizacji PK oraz w innych  newralgicznych punktach trasy Maratonu, tak aby możliwa najkrótsza droga przejazdu, między miejscami wykonania zdjęć, wiodła zgodnie z wyznaczoną trasą Maratonu.

8. RELACJA NA ŻYWO, MONITORING SMS

Po minięciu Punktu Kontrolnego każdy zawodnik ma obowiązek wysłać SMS na specjalny nr organizatora (664 079 222), potwierdzający aktualną lokalizację. Dane wysyłane przez zawodników będą automatycznie zamieszczane na stronie mrdp.pl jako Wyniki na żywo.
Dodatkowo każdy zawodnik może wysyłać SMS na ten sam nr 664 079 222, o dowolnej treści o swoich przeżyciach i doświadczeniach na trasie. Informacje przesyłane przez zawodników będą automatycznie zamieszczane w Relacji na Żywo na stronie Maratonu: http://mrdp.pl/relacja-online

    Lista punktów kontrolnych:
PK1   70 km   Wieża widokowa Kaszubskie Oko
PK2   167 km   Wdzydze Kiszewskie
PK3   268 km   Świecie
PK4   400 km   Dobrzyń nad Wisłą
PK5   514 km   Skierniewice
PK6   611 km   Końskie
PK7   720 km   Bobolice
PK8   854 km   Makowska Góra (szczyt podjazdu)
PK9   894 km   Obidowa (szczyt podjazdu, stacja Statoil)
META   930 km Schronisko Głodówka

Informacje o zawodnikach: http://mrdp.pl/poznaj-zawodnikow

Sposób potwierdzania PK i zasady działania Systemu monitorowania zawodników za pomocą wiadomości SMS opracowanego przez zespół projektowy desi9n.pl oraz z wykorzystaniem możliwości serwisu smsapi.pl.:

8.1. Podczas rejestracji w Biurze Maratonu (lub wcześniej) z nr telefonu podanego w zgłoszeniu i posiadanego podczas Maratonu należy wysłać SMS na nr 664 079 222 (sieć T-mobile) wpisując w treści swoje imię i nazwisko oraz trasę np. „Jan Kowalski MPP”. Wysłanie SMS-a rejestrującego jest niezwykle istotne ze względu na prawidłową weryfikację danych i nr telefonu zawodnika.
(Jeżeli w relacji online widać wpis rejestrujący, można pisać relację, jeżeli nie, to trzeba to zgłosić na maratony@home.pl i poczekać do potwierdzenia poprawienia danych.) Relacja zostanie uruchomiona już 16 września w piątek rano.

8.2. Potwierdzenie Punktu Kontrolnego  odbywa się przez wysłanie SMS o treści np: PK1  (System automatycznie rozpoznaje potwierdzenie PK bez względu na wielkość liter, można wpisać PK1, Pk1, lub pk1. Ważne, aby między poszczególnymi członami nie było spacji, wysłanie samego „1” czy też „PK 1” zostanie odrzucone i nie pojawi się w wynikach).

8.3. W przypadku gdy w miejscu lokalizacji PK zawodnik jest poza zasięgiem swojej sieci GSM należy wpisać w SMS odpowiednio: „PK1 20:45” gdzie  PK1 to KOD Punktu Kontrolnego, 20:45 godzina i minuta (w formacie 24-godzinnym) potwierdzenia PK (podobnie jak w pierwszym przypadku wielkość liter jest bez znaczenia, godziny i minuty należy rozdzielić: dwukropkiem, kropką, przecinkiem lub średnikiem, przy czym należy pamiętać by KOD PK i czas były rozdzielone spacją) i wysłać SMS w momencie uzyskania zasięgu sieci GSM.

8.4. W przypadku braku zasięgu i próby potwierdzenia PK przed północą, oraz gdy wysłanie SMS nastąpi po północy, należny wpisać w SMS odpowiednio: „PK1 23:55 04-06-2016”, gdzie 04-06-2016 to data potwierdzenia PK w formacie dd-mm-rrrr lub dd.mm.rrrr. Należy bezwzględnie pamiętać aby między kodem PK i godziną oraz między godziną a datą była spacja.

8.5. Potwierdzenie przybycia na Metę należy dokonać wysyłając SMS o treści: Meta

8.6. W przypadku błędnego wpisania kodu PK, podania błędnej godziny lub daty należy wysłać SMS z komendą „Usun KodPK” np. „Usun PK3” i ponownie potwierdzić dany PK wysyłając poprawną komendę.
Uwaga 1: komendę „Usun” należy wpisywać bez polskich znaków.
Uwaga 2: System rejestruje tylko prawidłowo wysłane kody PK, komendę „Usun” należy stosować tylko do sytuacji gdy np. zamiast kodu PK2 wyślemy SMS o treści PK3
Uwaga 3. Ponowne wysłanie SMS z już potwierdzonym PK  powoduje nadpisanie danych z czasem wysłania ostatniego SMS.
Uwaga 4. W przypadku gdy wyślemy SMS o treści np „pr3” system automatycznie zignoruje wpis. Wysłanie SMS o treści np: „Pk 3” również zostanie zignorowane.

8.7. W celu ułatwienia obsługi systemu SMS, udostępniamy specjalną aplikację na system Android. Aplikacja działa poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź PK ręcznie” i wpisanie kodu PK w odpowiednim polu. Aplikacja po wpisaniu kodu PK automatycznie wysyła SMS w formacie:
„PK1 23:55 04-06-2016”
Instrukcja obsługi aplikacji SMS:
http://sporttrack.pl/aplikacja/instrukcja.htm