KomunikatyMPP2016

MPP2016 Komunikat techniczny nr 1

1. Zgłoszenia do maratonu Północ-Południe dokonać można za pośrednictwem formularza umieszczonego pod adresem: http://www.mpp.podrozerowerowe.info/zapisy-2016/
Formularz zgłoszeniowy zostanie uruchomiony w dniu 05.03.2016 o godz. 21:00.

2. Wpisowe pokryje koszty organizacji Maratonu oraz (między innymi) następujące świadczenia dla uczestników:
– transport bagażu ze startu na metę (zastrzegamy możliwość wprowadzenia limitu wielkości bagażu)
– medal dla każdego Uczestnika kończącego trasę
– monitoring Uczestników (w formie sms lub innej)
– posiłek na mecie

Wysokość wpisowego uzależniona jest od terminu wpłaty i wynosi:
– 100 zł – przy wpłacie do 15.06.2016
– 130 zł – przy wpłacie do 15.07.2016
– 160 zł – przy wpłacie do 15.08.2016
Za datę wpłaty uznaje się moment wpływu środków na konto organizatora Maratonu

Uwaga, w przypadku bardzo niskiej frekwencji kapituła Maratonu zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczeń lub podniesienia opłaty startowej (ewentualna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w porozumieniu z Uczestnikami).

3. Start Maratonu planowany jest na godz. 10 w sobotę 17.09.2016r. i zlokalizowany będzie w Helu, bądź w okolicach Rozewia. Miejsce startu oraz wszelkie informacje związane z ewentualnym noclegiem w miejscu startu zostaną podane w terminie późniejszym.

4. Bazą mety Maratonu będzie Schronisko Górskie Głodówka.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów dla Uczestników:
– nocleg w budynku „Murowaniec” (łóżko z pościelą) – 30 zł za noc
– nocleg w namiocie – 10 zł za noc.

Rezerwacja noclegów jest możliwa po wpłaceniu wpisowego oraz bezzwrotnej zaliczki w wysokości 10 zł za dobę.
Liczbę i rodzaj noclegów należy podać w formularzu zgłoszeniowym.

Przy deklarowaniu liczby noclegów na mecie należy wziąć pod uwagę, że:
– doba hotelowa w schronisku zaczyna się o godz. 15-tej.
– łóżko będzie można zająć już od siódmej rano, jednak jedynie wtedy, gdy nie będzie ono zajęte przez nikogo w dniu poprzednim.
– w przypadku chęci skorzystania z łóżka przed siódmą rano, należy zarezerwować (i opłacić) nocleg na poprzednią noc.
– liczba dostępnych miejsc jest ograniczona – zalecamy nie czekać z decyzją do ostatniej chwili.

Pozostałą część opłaty za nocleg należy wpłacić na konto organizatora do dnia 15.08.2016.
W przypadku nie wniesienia w terminie tej opłaty rezerwacja noclegu dla uczestnika ulega anulowaniu, a zaliczka przepada.

5. Wpisowe oraz koszty noclegów należy wpłacać na konto:

Łukasz Tymoszuk
83 1140 2004 0000 3302 7605 3641
mBank

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz czego dotyczy wpłata (wpisowe, zaliczka na nocleg, opłata za nocleg)
Np. „Jan Kowalski + wpisowe + zaliczka na nocleg”

6. Zgłoszenia poprzez formularz przyjmujemy do dnia 15.08.2016 roku.
Jest to również ostateczny termin przyjmowania wpisowego. Nie wniesienie go w wymaganym terminie skutkować będzie skreśleniem uczestnika z listy startowej.
Po 15.08.2016 możliwość udziału w imprezie prosimy uzgadniać indywidualnie – w tej sytuacji nie gwarantujemy pełnych świadczeń.

7. W przypadku rezygnacji uczestnika zgłoszonej do dnia 15.08.2016 roku, wniesione wpisowe jest zwracane.