Regulamin Maratonu Północ – Południe (wersja do 2018)

Postanowienia ogólne

1. Maraton Północ – Południe jest imprezą integracyjną forum www.podrozerowerowe.info zorganizowaną w formie rajdu turystycznego.
2. Maraton przeznaczony jest dla bardzo dobrze przygotowanych kondycyjnie miłośników długodystansowej jazdy na rowerze.
3. Nad prawidłową organizacją i przebiegiem Maratonu czuwa kapituła, w skład której wchodzą osoby o dużym doświadczeniu w maratonach kolarskich lub bezpośrednio zaangażowane w organizację. Skład kapituły ogłaszany jest na forum. Wszystkie szczegółowe postanowienia kapituła ogłasza poprzez komunikaty techniczne.
4. Maraton odbędzie się w dniach 15-18 września 2018 r. na trasie z Helu do Głodówki k. Zakopanego, zgodnie z projektem trasy zamieszczonej pod adresem: https://ridewithgps.com/routes/26958502
5. Limit czasu na pokonanie Maratonu wynosi 72 godziny.

Zapisy, wyposażenie obowiązkowe uczestników

6. Warunkiem dopuszczenia do startu w Maratonie jest ukończone 18 lat oraz uzyskanie kwalifikacji w jeden z podanych niżej sposobów:
– ukończenie jednej z poprzednich edycji MP-P, MRDP, GMRDP, BBTour lub P1000J
– ukończenie innego zorganizowanego maratonu o długości nie mniejszej niż 500 km pokonanego w formule non-stop
7. Wysokość opłaty startowej oraz sposób jej wnoszenia zostanie podany w komunikacie technicznym.
8. Kapituła Maratonu ma prawo wprowadzić limit zgłoszeń, w takim przypadku poinformuje o tym w odrębnym komunikacie.
9. Wyposażenie obowiązkowe uczestników Maratonu:
– oświetlenie rowerów w nocy przednie (białe oświetlające) i tylne (czerwone)
– logger GPS (sprawdzenie śladu GPS będzie podstawą do weryfikacji przejechania trasy)
– telefon komórkowy,
– dowód osobisty lub paszport.
10. Wyposażenie zalecane:
– kask sztywny
– zestaw naprawczy: zapasowa dętka, łatki (min. 4 łatek), klej, pompka, zestaw kluczy, skuwacz do łańcucha, klucz do szprych, śrubokręt krzyżakowy i płaski, (ponadto zalecamy łyżki do ściągania opon i zapasowe klocki hamulcowe),
– zapasowe baterie lub akumulatorki,
– zapasowa bateria do telefonu komórkowego.

Przebieg Maratonu

11. Przed startem do Maratonu uczestnik podpisuje listę startową z własnym imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu. Telefon jest obowiązkowym wyposażeniem uczestnika.
12. Maraton Północ – Południe jest maratonem o charakterze samowystarczalnym, w którym uczestnicy pokonują samodzielnie trasę Maratonu rowerem, a uzupełnianie zapasów i odpoczynek możliwy jest tylko i wyłącznie w obiektach infrastruktury dostępnych dla każdego startującego.
Dozwolone są:
– dokonywanie zakupów jedzenia i ekwipunku w ogólnodostępnych sklepach,
– wynajmowanie pokoju w hotelach,
– jazda grupowa uczestników Maratonu,
– w razie awarii roweru – korzystanie z pomocy innych uczestników Maratonu, a także osób nieuczestniczących w Maratonie, w tym wezwanie serwisu lub zjechanie z trasy. O konieczności zjechania z trasy Maratonu należy poinformować Organizatora. W razie zjechania z trasy Maratonu, należy na nią powrócić w miejscu, w którym się ją opuściło.
Zabronione są:
– jazda „na kole” rowerzysty innego niż uczestnik Maratonu,
– jazda bezpośrednio za innym pojazdem,
– korzystanie z własnego auta technicznego,
– tworzenie stałych własnych punktów logistycznych, w których uczestnik będzie mógł: zjeść posiłek, wykąpać się, wyspać się, wymienić bądź uzupełnić sprzęt,
– noclegi u znajomych i rodziny, przepaki oraz wszelka pomoc zewnętrzna.
13. Każdy uczestnik bierze udział w Maratonie na własną odpowiedzialność, co potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.
14. Maraton odbywa się w normalnym ruchu drogowym, a uczestnicy Maratonu mają obowiązek kierować się przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. Szczególny nacisk kłaść należy na zapewnienie odpowiedniej widoczności rowerzysty, a zwłaszcza na oświetlenie i elementy odblaskowe.
16. Szczegółowe informacje dotyczące Maratonu, między innymi godzinę, sposób organizacji startu, informację o punktach kontrolnych, kapituła Maratonu ogłasza w komunikacie technicznym.
17. W razie jakichkolwiek wątpliwości, kapituła Maratonu ma prawo domagać się udowodnienia tego, że uczestnik przejechał całą trasę Maratonu. Weryfikacja przejazdu trasy Maratonu odbywa się na podstawie list uczestników oraz poprzez przedstawienie oryginalnego śladu GPS pokonanej trasy.
18. Bezpośrednio po zakończeniu Maratonu zawodnik podpisuje listę uczestników, podając godzinę ukończenia Maratonu. Zawodnicy, którzy ukończą Maraton w limicie czasu, otrzymują pamiątkowy medal.

Postanowienia końcowe

19. Maraton odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
20. W przypadku nadwyżki finansowej po zakończeniu Maratonu zgromadzone środki przeznaczane są na organizację kolejnej edycji Maratonu.
21. W przypadkach spornych lub nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje kapituła po zapoznaniu się z opiniami forumowiczów.
22. Zgłoszenie się do Maratonu oznacza, że uczestnik zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
23. Członkowie kapituły Maratonu nie są odpowiedzialni wobec uczestników Maratonu za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z Maratonem z winy innej niż umyślna.
24. Uczestnik Maratonu wypełniając i wysyłając zgłoszenie akceptuje warunki niniejszego regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych do celów związanych z realizacją imprezy, w tym publikację imienia i nazwiska na stronie internetowej Maratonu.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.